Kvalitetssikring og målstyring i UU Odder Skanderborg

Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg (UU-OS) arbejder målrettet på at bidrage til den nationale 95 procent-målsætning.

En del af dette arbejde består i løbende at evaluere og sikre, at vi yder den bedst mulige service og leverer ydelser af højeste kvalitet.

Kvalitetsarbejdet tager udgangspunkt i de lovgivningsmæssige kvalitetsbestemmelser og de årlige udviklingsmål

 

Målsætning, måling og evaluering

Siden vil løbende blive opdateret

 

Opgørelse

Tidspunkt

Status

Målsætning

 

          Resultat

·         Overgangsfrekvenser for overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet.

Marts/April

http://www.uu-os.dk/om-uu-os/ftu-statistik/

·         Brugerundersøgelse

Gennemføres ikke i år

 

·         Opgørelse over kontakttid

Ultimo december

·         Opgørelse over tilbudstid

Ultimo december

·         Andel af 15-17-årige unge, der af UU vurderes ikke-uddannelsesparate

Juil

 

·         Art og omfang af aktiviteter, der iværksættes, jf. § 10 i bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet

Ultimo december

 

 

Det er os, du møder

Allan Skov Eskebjerg