Databeskyttelse - håndtering af dine persondata

For at vi kan levere vores services og ydelser har vi brug for informationer. Det gælder informationer om både unge, elever, virksomheder og samarbejdspartnere.

Det er vigtigt for os at beskytte dine data, og på lige fod med alle andre offentlige myndigheder har vi derfor en databeskyttelsesrådgiver, som skal holde øje med, om kommunen håndterer persondata på lovlig og sikker vis. 

 

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

 

Du finder databeskyttelsesrådgiveren for din kommune her:

Odder Kommune:

Persondatasikkerhed

Skanderborg Kommune:

Persondatasikkerhed

Det er os, du møder

Lise Bruus Christensen