Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg - kort og godt UU OS - er et tværkommunalt samarbejde mellem Skanderborg og Odder kommuner. Vi vejleder unge, fra de går i 7. klasse, og til de får en ungdomsuddannelse eller fylder 25 år.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning er sektoruafhængig, og vi vejleder efter Vejledningsloven.

Formålet med vores vejledning er følgende (jf. Bekendtgørelse af lov om vejledning af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., kap. 1):

§ 1. Vejledningen efter denne lov skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Stk. 2. Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv.
Stk. 3. Vejledningen skal inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige forudsætninger, herunder uformelle kompetencer og hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesforløb, som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende.
Stk. 4. Vejledningen skal bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt, og at den enkelte elev eller studerende fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.
Stk. 5. Vejledningen skal endvidere bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud, om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse.
Stk. 6. Vejledningen skal gives således, at der for den enkelte sikres sammenhæng og progression i vejledningsindsatsen.

Vi sikrer ovenstående ved blandt andet at: 
•    vejlede individuelt, kollektivt og opsøgende
•    planlægge introduktionsforløb, brobygningskurser og praktik
•    udarbejde uddannelsesplaner sammen med de unge
•    lave uddannelsesparathedsvurderinger 
•    visitere til særlige tilbud

Vidste du?

UU-OS står for Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg.

Det er os, du møder

Lise Bruus Christensen