Statens Erstatningsordning

Når elever deltager i praktisk erhvervsorientering, som er koordineret af UU, er de forsikret gennem Statens Erstatningsordning.

Læs om Statens Erstatningsordning på dette link

Det er os, du møder

Karsten Vangsaa