STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er en individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Målgruppen er unge under 25 år, der ikke, selv med specialpædagogisk støtte, er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Målet med STU er, udover det livsforbedrende perspektiv, at unge opnår personlige, sociale og faglige kvalificationer, der bidrager til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Det er en chance for at afprøve og udvikle færdigheder og muligheder, der evt. kan pege videre mod fortsat uddannelse eller bidrage til at skabe et fodfæste på arbejdsmarkedet.

UU indstiller de unge til uddannelsen, og et kommunalt forankret indstillingsteam tager stilling til bevilling. UU-vejlederen udarbejder uddannelsesplanen for den unge og følger den unge tæt gennem uddannelsesforløbet.

Det er os, du møder

Allan Skov Eskebjerg