Tilgang og metode

Tilgange:

·         Vi møder den unge med positive forventninger til at den unge kan noget – også på trods af udfordringer

·         Vi har tiltro til, at den unge over tid kan lære at tage hånd om de barrierer, der gør det svært at have fokus på uddannelse/beskæftigelse

·         Vi er undersøgende på, hvad der motiverer og driver den unge til ønske om forandring 

 

Indsatsen kan have fokus på:

·         At understøtte at den unge bliver bevidst om egne ressourcer

·         At den unge oplever en højere grad af tro på egne evner

·         At den unge oplever højere grad af hverdagsmestring. At den unge får tilegnet sig konkrete redskaber og færdigheder til at klare de opgaver der er i hverdagen

·         Større livsmestring – fra ydre til indre styrring/kontrol

·         Lærer strategier til at håndtere egen diagnose

·         Lærer at tage ansvar og at handle. Lærer at tage ejerskab for egen plan

·         At den unge udvikler mod og vedholdenhed til at arbejde med egne udfordringer

·         At den unge støttes til at blive motiveret for uddannelse eller beskæftigelse, trods de begrænsninger der kan følge af psykisk sårbarhed

·         At den unge skaber retning og får støtte til at se fremtidsmuligheder 

 

Metode:

·         Individuelle samtaler

·         Motivationsarbejde. Fokus på motivation og retning

·         Helhedsorienteret tilgang – inddragelse af den unges netværk efter behov

·         Sammenhængende indsats - koordination og samarbejde med den unge i fokus

·         Empowerment – at den unge finder styrken til at kunne selv

Det er os, du møder

Heidi Lykke Schøler