Brobygning

Brobygning er en vejledningsaktivitet for dig, som har brug for at afklare dit valg af ungdomsuddannelse. For at komme i brobygning skal du have afsluttet 9. klasse og være under 19 år. Du kan brobygge i op til 6 uger på en ungdomsuddannelse efter eget valg.

Inden du begynder på et brobygningsforløb, skal du og din UU-vejleder udarbejde en uddannelsesplan / revidere din eksisterende uddannelsesplan. Er du under 18 år, skal du følges med en person, som har forældremyndighed over dig.

Din UU-vejleder vil informere og vejlede dig om tilbudet og hjælpe dig med tilmeldingen.

Efter forløbet vil din UU-vejleder evaluere forløbet sammen med dig.

Du kan læse mere om de ungdomsuddannelser, der kan brobygges til på linket brobygning.net

Det er os, du møder

Susie Østergaard