Vejledning i 7. klasse

 

UU-vejlederen kommer i din klasse i en dobbeltlektion i foråret for at præsentere UU og nogle af vejledningsaktiviteterne. Det kalder vi kollektiv vejledning.

Du hører, hvordan UU kan hjælpe dig og dine kammerater med at vælge, hvad I skal efter 9. eller 10. klasse.

 Vi fortæller om:

- Ungdommens Uddannelsesvejledning
- 10. klasse, efterskoler og ungdomsuddannelser
- Ug.dk og eVejledning
- Det lokale erhvervsliv

 Timerne vil indeholde:

- Information fra din vejleder
- Inspirationsfilm
- Forskellige aktiviteter
- Opgaver til ug.dk

 Vi tilbyder besøg på en lokal virksomhed sammen med din klasse og din lærer efter timerne.

Det er os, du møder

Tina Plejdrup