Vejledning i 10. klasse

I 10. klasse arbejdes der hen mod valg af ungdomsuddannelse eller anden aktivitet. Alle elever får lavet en parathedsvurdering i 10. klasse. 

Den kollektive vejledning har fokus på brobygning, uddannelsesvalg, adgangskrav, uddannelsesparathed og uddannelsesplan på Optagelse.dk

For de elever, der endnu ikke vurderes uddannelsesparate, laves en vejledningsplan. I planen indgår en række individuelle og gruppebaserede aktiviteter ud fra den enkelte elevs behov. 

Det er os, du møder

Birgit Petersen