Lærerkurser

Vi afholder lærerkurser for at udvikle vores samarbejde i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen. Vejlederen på din skole inviterer til lærerkurset.


Uddannelse og Job

I UU Odder Skanderborg har vi udviklet tre forløb, som supplement til vores øvrige vejledningsaktiviteter gennem udskolingen.
Se de tre forløb her:
 Virksomhedsbesøg i 7. klasse 
 Parat til uddannelse i 8. klasse 
 Dit valg, din proces i 9. klasse  


Uddannelsesparathedsvurdering

UVM's Uddannelsesparathed - Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed og ansøgning til ungdomsuddannelserne 2019. Se vores lokale procedure her.

fileadmin/filer/Grundskole_dox/Uddannelsesparathed/UPV-flow_i_uddannelsesvejledningen_i_8._9._kl..docxfileadmin/filer/Grundskole_dox/Uddannelsesparathed/UPV-flow_i_uddannelsesvejledningen_i_8._9._kl..docxfileadmin/filer/Grundskole_dox/Uddannelsesparathed/UPV-flow_i_uddannelsesvejledningen_i_8._9._kl..docx
Tidslinje

UU's aktiviteter i processen fra 7. - 9. klasse

 

Se i øvrigt UG.dk for inspiration

 

 

 

Det er os, du møder

Jørgen Danielsen