Elever i specialtilbud

UU - Odder Skanderborg tilbyder elever i specialtilbud en udvidet vejledningsindsats. Disse elever kan gå på specialskole, i specialklasse eller være integreret i en normalklasse.

I vejledningen indgår bl.a.:

  • udarbejdelse af vejledningsplan i samarbejde med skolen
  • vejledningsaktiviteter, som kan være praktikforløb i virksomheder/på institutioner, særlige eller ordinære introduktionsforløb og besøg på relevante ungdomsuddannelsessteder 
  • vejledning om valg af tilbud efter grundskolen. Det kan både være individuelle og ordinære uddannelsesforløb med forskellige støtteforanstaltninger
  • forældresamarbejde
  • samarbejde med andre relevante instanser (PPR, sagsbehandler o.l.)

Målet er, at der på udskolingstidspunktet foreligger en uddannelsesplan for den unges fremtid.