Optagelse.dk

På hjemmesiden Optagelse.dk kan du søge om optagelse på ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

Hos din UU-vejleder kan du altid få hjælp til at udarbejde et ansøgningsskema. Her kan du også få lavet en uddannelsesplan, som sendes sammen med din ansøgning. Af uddannelsesplanen vil det fremgå, hvilke planer du har omkring din uddannelse, og hvilke mål du har sat dig for din fremtid.

Du skal være opmærksom på, at visse erhvervsuddannelser optager nye elever flere gange om året.