Styrket indsats for unge i Skanderborg

23. Oktober 2019

Styrket indsats for unge i Skanderborg

 

Lov om Kommunal indsats for unge under 25 år træder i kraft 1. august 2019. Det betyder, at Skanderborg Kommune skal etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats, som gør alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job

Formålet med den kommunale ungeindsats er, at unge og deres forældre møder kommunen, som én samlet enhed på tværs af kommunale opgaver.

Med én samlet indgang skal unge uden for arbejdsmarkedet eller uden uddannelse ikke opleve, at de selv skal koordinere deres eget forløb, hvis de får brug for støtte fra flere afdelinger i kommunen. Det skal den nye kommunale ungeindsats sørge for, og den bliver derfor etableret på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet.

Den kommunale ungeindsats er forankret på tværs af Ungecentret og Børn og Unge. Det er de koordinerende sagsbehandlere, der sikre at den unge og familien får en koordineret indsats, denne rette hjælp og støtte i overgange inden for lovgivningens ramme, samt en individuelt tilrettelagt plan i samarbejde med den unge og familien.

Vi har lagt vægt på at ensrette vores indsatser, og skærpe vores samarbejdsflader, således at de unge der går fra en afdeling til en anden oplever en smidig overgang. Fremover vil det være muligt for de unge der har et særligt behov for det, at få én kontaktperson, som skal hjælpe med at sikre en koordineret indsats på tværs af områderne.

Unge med behov for hjælp vil få én uddannelsesplan, som følger med så længe, der er behov for støtte fra kommunen. Planen vil også gå på tværs af de kommunale fagområder. Det betyder blandt andet, at der i uddannelsesplanen også vil stå, hvis der er andre indsatser igang. Det kan f.eks være, hvis den unge har misbrugsproblemer eller andet, og der derfor er iværksat støtte til den unge for at hjælpe den unge i hverdagen og i vejen til uddannelse eller job.

Uddannelsesvejledningen er forankret i Ungecentret og er en del af den kommunale ungeindsats. Der ydes her fra vejledning i Grundskolen, men også til ungegruppen som er afsluttet fra grundskolen, og ikke overgået til en ungdomsuddannelse.

Derudover har Skanderborg Kommune valgt, at den kommunale ungeindsats skal gælde unge mellem 15 og 30 år. Altså fem år længere, end loven kræver. Det sker for at sikre en sammenhængende indsats på tværs af flere lovgivninger.

 

Du kan kontakte den kommunale ungeindsats

Ungecenter: tlf: 87947601

Det er os, du møder

Ivan Munch Pedersen