KUU

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) er en 1½ til 2-årig uddannelse for unge, som gerne vil have en ungdomsuddannelse, men som lige nu ikke er parat til at gå i gang med gymnasiet eller en erhvervsuddannelse. Med kombineret ungdomsuddannelse bliver den unge erhvervsassistent indenfor et fag, og uddannelsen giver grundlag for at søge job. Samtidig får den unge forudsætninger for at søge ind på en anden ungdomsuddannelse.

Du kan læse mere om KUU påhttp://www.bricksite.com/komung/velkommen

Kontakt UU Odder Skanderborg, hvis du vil høre mere.

Det er os, du møder

Susie Østergaard