Til samarbejdspartnere

Gazelle-indsatsen er et personafklarende individuelt forløb, hvor den unge lærer at tage styring over eget liv relateret til at holde fokus på uddannelse eller beskæftigelse. 

Den unge, eller en person fra den unges netværk (fx læge, forældre el.lign.), kan henvende sig til kontaktpersonerne på Asylgade 18b enten telefonisk eller ved personligt fremmøde. 

Vores åbningstider er:
Mandag; kl. 8.00-15.30
Tirsdag; kl. 8.00-12.00
Onsdag; kl. Lukket
Torsdag; kl. 8.00-17.00
Fredag; kl. 8.00-14.00 

Den unge kan komme og få en uformel samtale på Asylgade 18b med en kontaktperson for afklaring af den unges situation og evt. støttebehov. 

Hvis det vurderes, at den unge kan være i målgruppen for en gazelle-indsats, tager vi kontakt til den unges sagsbehandler eller UU-vejleder for nærmere aftale.

Kontakt på Asylgade 18b
Kjeld Sjørup Kjærsgaard, Telefon: 2183 4917
Allan Skov Eskebjerg, Telefon: 2183 4915

Det er os, du møder

Tina Plejdrup