Gazelle-indsats

Gazelle-indsatsen varetages af en kontaktperson. Indsatsen skal understøtte den unges plan omkring uddannelse, praktik eller job og sikre de gode overgange ind og ud af kommunen. Gazelle-indsatsen har udelukkende uddannelses- og beskæftigelsesrettet fokus, hvorfor der ikke kan påbegyndes en gazelle-indsats, når de helbredsmæssige udfordringer overstiger det uddannelses- og beskæftigelsesrettede fokus.

Kontaktpersonen kan følge den unge i overgange og støtte den unge i at gennemføre uddannelsesplanen. Kontaktpersonen kan også være bindeled og koordinere kontakten til andre kommunale instanser. 

Kontaktpersonen kan være indgangen ind til kommunen og kan dermed også tage imod henvendelser direkte fra gaden eller fra andre samarbejdspartnere fx egen læge, forældre, el. lign., hvorefter kontaktpersonen kan hjælpe den unge videre til den rette hjælp og vejledning i kommunen. 

Kontaktpersonen har tæt samarbejde med de relevante fagpersoner omkring den unge både sagsbehandler, UU-vejleder, virksomhedskonsulent m.fl.

Kontaktpersonen kan anvendes til at sikre fastholdelse i beskæftigelse, sikre den gode opstart i uddannelse og være tilgængelig for en snak/indsats på skæve tidspunkter. Heriblandt kan kontaktpersonen også være behjælpelig med at få struktur og få en hverdag til at fungere. 

Efter afslutning af kontaktperson, kan indsatsen med samme kontaktperson genetableres for en periode, hvis den unge oplever nye udfordringer. 

Gazelleindsatsen varetages af 2 kontaktpersoner på Asylgade 18b. 

Målgruppe

Unge der har brug for en indsats til at understøtte den unges plan ift. uddannelse, job eller praktik. Det kan både være unge, der er på offentlig forsørgelse, men også unge, der i en periode har behov for ekstra støtte til enten at opnå tilknytning til uddannelse og/eller beskæftigelse eller at blive fastholdt i igangværende aktiviteter/beskæftigelse. 

Målet med indsatsen

At den unge er godt på vej eller kommet i gang med uddannelse/beskæftigelse eller, at den unge er blevet i stand til at fastholde praktik, uddannelse eller job.

Det er os, du møder

Karin Pedersen